Memory Museum

Memory Museum

Grotestraat 13, Nijverdal, Nederland
Liberation Route Europe

Memory Museum

In het oorlogsmuseum zal de bezoeker de periode 1935–1945, vanaf de opkomst van het Nationaal-Socialisme tot en met de bevrijding van Europa, stap voor stap beleven. Het hart van het museum wordt gevormd door levensechte diorama’s, waar bezoekers met alle zintuigen de oorlog kunnen ervaren.

"Respect"

Het in Nijverdal gelegen Memory museum is de plek bij uitstek om kennis te nemen van het ontstaan en verloop van de Tweede Wereldoorlog en de invloed die een oorlog heeft op de mensheid. Stichting Internationaal Oorlogsmuseum realiseerde in Nijverdal het Memory museum dat een realistisch beeld wil scheppen van de verschrikkingen van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zodat wij leren van het verleden.

Het Memory museum is een historisch-educatief museum dat het grensoverschrijdende verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de periode daarvoor verteld. Ook schenkt zij veel aandacht aan de naoorlogse ontwikkelingen en de relatie tot het heden.

Het museum beoogt d.m.v. ervaren, beleven en interactie, het historisch besef tot stand te brengen in relatie tot de hedendaagse onderwerpen rond vrijheid, democratie en mensenrechten.

Daarmee levert het museum een bijdrage aan het “Respect” voor de medemens, dat tevens de rode draad vormt door het museum.

Het Memory museum biedt educatieve programma’s voor alle schooltypen, van basis- tot voortgezet onderwijs. De basis voor elke doelgroep, is een vast project. Er is veel ruimte voor kennisoverdracht en inlevingsmomenten en discussie.

Ook voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar zijn speciale projecten ontwikkeld.

U kunt in het museum na een rondleiding, een fietstocht langs de monumenten van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Hellendoorn, lezing of bezoek aan een wisselexpositie gebruik maken van de horeca faciliteiten.

Openingstijden Ga voor meer informatie en de openingstijden naar: http://memorymuseum.nl/openingstijden/

Prijzen Maximum € 4,50 p.p

Mediagallerij

Grotestraat 13, Nijverdal, Nederland +31548750677 http://memorymuseum.nl/