7. The Capture of Gennep

7. Verovering van Gennep

11-02-1944

Niersweg - Vrijheidsplein, Gennep, Nederland
Trefwoorden voor deze historische locatie
Gevechten Bevrijding Overwinning en nederlaag
Liberation Route Europe

7. Verovering van Gennep

Lange tijd zag het er naar uit dat Gennep buiten het strijdgewoel van de Tweede Wereldoorlog zou blijven. Dit beeld veranderde snel toen de rivier de Maas de tijdelijke grens vormde tussen de strijdende partijen. Begin 1945 veroverden de geallieerden het stadje. Daarmee werd Gennep de proloog van het Rijnlandoffensief.

Oorlogsverslaggeving is van alle tijden en gaat terug tot de Romeinse veldslagen die minutieus beschreven werden. De eerste Golfoorlog werd dankzij Peter Arnett en CNN in onze huiskamers gebracht. De Britten en de Amerikanen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog hun oorlogsverslaggevers bij zich die hun relaas opschreven of vastlegden op de gevoelige plaat.

Pas begin 1945 veroverden geallieerden het stadje Gennep. De inname van Gennep was toen essentieel geworden om richting Goch naar het hart van het Duitse Rijk door te kunnen stoten. Gennep zou het begin vormen van wat later het Rijnlandoffensief zou gaan heten.

Het Rijnlandoffensief zou uiteindelijk de weg  banen voor de totale bevrijding van Limburg, Gelderland, het gebied van de Niederrhein en vervolgens zelfs heel West-Europa. Onvoorstelbare hoeveelheden manschappen, voertuigen, munitie, brandstof en voedsel werden in het gebied gebracht. Het grensgebied werd spil- en draaipunt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nooit eerder werd vanaf Nederlands grondgebied een offensief ingezet van een dergelijke omvang.

Toeristische informatie

Nijmeegseweg, Gennep. Op de Niersbrug aan de Gennepse zijde. GPS code: 51˚42’8.69”N 5˚58’13.03”O

In en rond Gennep herinneren veel plekken aan de Tweede Wereldoorlog. Klik hier voor meer informatie https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/plaats-gennep?search=lib#filters

Fiets- en wandelroutes

Vanaf het Bezoekerscentrum Martinustoren aan de Torenstraat 17 in Gennep starten fiets- en wandelroutes langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsfietsroute 1944-1945 (36km) 

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/EGXxkuKnsY

Fietsroute De Slag om het Reichswald (45 km).

Kijk voor een korte video op http://youtu.be/GsKEma0rkoM

Fietsroute De Pantsertrein

Tegelijkertijd met de Baileybrug werd de spoorbrug hersteld. Ze kwam enkele weken later klaar en vergrootte de bevoorradingscapaciteit enorm. Ook bij de Duitse inval op 10 mei 1940 speelde deze brug een cruciale rol. Het was de enige Limburgse Maasbrug die in Duitse handen viel.

Liberation Route wandeling Gennep (6,5 km) 

Joden van Gennep wandeling (5,3 km)

Vlakbij, aan de voet van het Reichswald, ligt het stadje Gennep. De Gennepse Joodse gemeenschap nam in de jaren dertig van de vorige eeuw met bijna de helft toe door vluchtelingen uit Duitsland. In Gennep maakt de ‘Joden van Gennep wandeling’ deze tragische tijd beleefbaar.

 

Dit is een luisterplek: 7. Verovering van Gennep
Speel audio af
Download audio

Mediagallerij

Video

Niersweg - Vrijheidsplein, Gennep, Nederland