Liberation Route Europe

Liberation Route Europe
&
Bevrijdingsmuseum Zeeland

Bevrijdingsmuseum Zeeland, partner van Liberation Route Europa

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast besteedt het museum aandacht aan de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben, direct na de bevrijding.

In het museum neemt de Slag om de Schelde een centrale plek in. Deze slag die plaatsvond in de periode 18 september tot en met 8 november 1944 (en na de mislukte slag om Arnhem) is in de Nederlandse geschiedenis ten onrechte op de achtergrond geraakt. Niet alleen werd door deze grootschalige operatie Zeeland grotendeels bevrijd maar kregen de geallieerden vooral met Antwerpen uiteindelijk de lang verwachte en essentiële aanvoerhaven in bezit. Hiermee kon het vastgelopen geallieerde offensief weer van start gaan en kwam het einde van de oorlog in West-Europa in zicht. Wat echter niet vergeten mag worden zijn de vele slachtoffers (soldaten en burgers) en de vele materiële schade die deze Slag veroorzaakt heeft. De strijd in Zeeland maakte niet alleen van Zeeland de zwaarst getroffen provincie maar veroorzaakte ook aan Canadese zijde het grootst aantal slachtoffers in één operatie gedurende WOII.

Op dit moment wordt het museum fors uitgebreid met een Bevrijdingspark Zeeland. Het concept van het Bevrijdingspark is uniek. Nergens in West-Europa is er sprake van een dergelijke opzet. Het Park visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de  oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. 

Het Bevrijdingsmuseum & Bevrijdingspark Zeeland stelt zichzelf als doel om aan de hand van authentieke objecten en verhalen de geschiedenis over WOII in de Provincie Zeeland in de periode 1939 – 1945 en de strategische betekenis daarvan voor het einde van WOII in West-Europa en de periode daarna op een verantwoorde manier bijeen te brengen, te onderhouden, bewaren en exposeren. Daarbij ligt de nadruk op de vergeten ‘Slag om de Schelde’ en de bekendheid hiermee (inter-)nationaal en historisch verantwoord te bevorderen en de erkenning te geven die het verdient. (Inter-)nationaal is er tot heden nog te weinig erkenning voor het belang van deze slag voor de beëindiging van WOII.

Door aansluiting bij de Liberation Route Europe zorgen wij ervoor dat ook in de rest van Nederland en daarbuiten bekend wordt dat de Slag om de Schelde van eminent belang is geweest voor de beindiging van de Tweede Wereldoorlog. 

Locatie Coudorp 414455 AHNieuwdorp
Liberation Route Europe

Word ook partner van Liberation Route Europe

Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die de mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route vormt een schakel tussen de belangrijke regio's tijdens de opmars van de geallieerden. 

Word ook partner
Turislucca

Turislucca

Lees meer
Pilsen

Pilsen

Lees meer
Leopoldsburg

Leopoldsburg

Lees meer