Stichting Liberation Route Europe

Stichting Liberation Route Europe

Liberation Route Europe

Stichting Liberation Route Europe

Stichting Liberation Route Europe werkt samen met overheidsorganisaties, universiteiten, musea, veteranengroeperingen, organisatoren van herdenkingsevenementen, reisagenten, touroperators en andere toeristische organisaties in West-Europa en Polen aan het bijeenbrengen van de nationale perspectieven op de bevrijding van Europa om zo ervaringen en kennis te leren en delen. Het doel is een gemeenschappelijk bewustzijn te creëren van het belang van vrijheid. De stichting herdenkt de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en stimuleert de burgers van Europa om vrijheid te vieren en te koesteren voor de toekomst.

De missie van de stichting is het bewaken en ontwikkelen van het concept Liberation Route Europe, het organiseren van promotieactiviteiten, het bieden van kennis en informatie aan geïnteresseerde regio’s en het werken aan de verdere uitrol van Liberation Route Europe. De stichting wil mensen bovendien een portaal bieden voor de toegang tot musea, evenementen en andere gelieerde activiteiten in deze Europese regio’s.

Stichting Liberation Route Europe werkt aan meer naamsbekendheid voor Liberation Route Europe en wil deze toegankelijk en educatief maken. Ze wil zo veel mogelijk bezoekers trekken naar de route die de geallieerden tussen 6 juni 1944 en 8 mei 1945 door West-Europa aflegden om zo de geschiedenis erachter te ontdekken. De Liberation Route Europe loopt door tot Polen, een van de landen die na de Tweede Wereldoorlog onder Sovjetbewind kwamen. De gebeurtenissen tijdens de oorlog en de weg naar vrijheid geven de ervaringen weer van Polen en andere landen in oostelijk Centraal-Europa, die in veel opzichten afweken van de ervaringen in West-Europa en waarover weinig bekend is.

Stichting Liberation Route Europe maakt hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen als websites en apps, die onderweg kunnen worden geraadpleegd voor de verhalen van mensen die bij de laatste fases van de Tweede Wereldoorlog waren betrokken. Zo wil de stichting een belangrijke episode in de Europese geschiedenis, waarin vrijheid werd verloren en teruggewonnen, opnieuw tot leven brengen en levend houden voor de huidige en toekomstige generaties.

Stichting Liberation Route Europe wil bovendien laten zien dat vrijheid in Europa niet vanzelfsprekend is. Zo hoopt ze een brug naar de toekomst te slaan via de vraag hoe we onze vrijheid kunnen behouden.

Liberation Route in Nederland
Stichting Liberation Route Europe is een Nederlandse organisatie en heeft Nederland als zodanig voorop geplaatst in de uitrol van de Liberation Route Europe. Naast haar verantwoordelijkheden rond de ontwikkeling van de route is de stichting verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van een reeks activiteiten met betrekking tot de thema’s bevrijding en vrijheid. Hiertoe behoren ook de festiviteiten in het kader van zeventig jaar Operation Market Garden en de coördinatie binnen Europa van meer naamsbekendheid voor Liberation Route Europe. We streven naar een internationale organisatie waarin alle deelnemende landen en organisaties zijn vertegenwoordigd.

Liberation Route in Europa
Voor de Europese uitbreiding van Liberation Route Europe vervult Stichting Liberation Route Europe als overkoepelende organisatie de rol van toezichthouder. De stichting werkt nauw samen met tal van internationale organisaties.