Disclaimer

Disclaimer

Liberation Route Europe

Disclaimer

Stichting Liberation Route Europe en haar partners zijn verantwoordelijk voor alle informatie op de Liberation Route webportal. We besteden de grootst mogelijke zorg aan het samenstellen van zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke informatie. Desondanks is er altijd een mogelijkheid dat informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Stichting Liberation Route Europe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen, schade of ongemakken als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Daarnaast doen wij ons uiterste best om contact op te nemen en toestemming te verkrijgen van de houders van het auteursrecht op het materiaal dat we gebruiken, met name beeldmateriaal. Indien wij daar niet in zijn geslaagd, kunnen correcties te allen tijde aan ons worden doorgegeven.

Stichting Liberation Route Europe behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op deze website en de disclaimer.

Het auteursrecht op de informatie op deze website berust bij Stichting Liberation Route Europe en/of haar partners. Hiertoe behoren ook het logo en overig beeldmateriaal. Niets van deze materialen of informatie mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar of commercieel worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Liberation Route Europe. Gebruik van informatie of materialen voor louter priv├ędoeleinden is toegestaan.