Copyrights

Copyrights

Liberation Route Europe

Copyrights

Het auteursrecht op de informatie op deze website berust bij Stichting Liberation Route Europe en/of haar partners. Hiertoe behoort ook het logo. Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal op de website is toestemming verleend door de houders van de betreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor al het overige beeldmateriaal berust het auteursrecht bij ofwel Stichting Liberation Route Europe of haar partnerorganisaties. Niets van deze materialen of informatie mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar of commercieel worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Stichting Liberation Route Europe.

Stichting Liberation Route Europe heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke bronnen en eigenaren van al het beeldmateriaal op deze website te achterhalen. Voor sommige afbeeldingen is de oorspronkelijke bron of eigenaar echter niet gevonden. Bent u (mede)houder van de rechten op een afbeelding/wordt u niet als bron vermeld /heeft u niet uitdrukkelijk toestemming verleend voor het gebruik van de afbeelding op de website, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.